Wedstrijdreglement

Voor de wedstrijd van het Online Starterscongres waarbij de prijs voor de winnaar een Traject Starten is geldt volgend reglement: 

Artikel 1. Organisatie 

De wedstrijd wordt ingericht door UNIZO vzw, met maatschappelijke zetel te Willebroekkaai 37, 1000 Brussel, 0410.337.219 (hierna ‘de Organisatie’). 

Artikel 2. Voorwaarden voor deelname 

2.1. De deelname is exclusief voorbehouden aan personen die voldoen aan de volgende voorwaarden:  

  • Ingeschreven zijn voor het Online Starterscongres van 27 oktober 2022 

  • Interesse hebben in het volgen van een Traject Starten 

  • Minimumleeftijd van 18 jaar 

  • De (toekomstige) onderneming ligt in het Vlaams of Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

2.2. De aanvraag tot deelname gebeurt door verzending van een email aan start [at] unizo.be

De email moet uiterlijk op 27 oktober 2022 om 21:00 ontvangen zijn. 

2.3 Elke deelnemer mag slechts één keer meedoen, dubbele emails worden eruit gefilterd. 

2.4. De deelnemer garandeert dat de geleverde informatie volledig correct is en een betrouwbare weergave geeft van de situatie waarin zij zich bevindt. De Organisatie heeft het recht elke deelnemer op gelijk welk moment tijdens of na de wedstrijd uit te sluiten indien blijkt dat de geleverde informatie niet correct is, of indien de deelnemer zich niet aan het wedstrijdreglement houdt.  

2.5. De deelnemer mag rekenen op een vertrouwelijke behandeling van zijn/haar deelname en van de door hem/haar verstrekte gegevens, conform de wettelijke bepalingen. 

2.6. De deelnemer die geselecteerd is voor de prijs dient akkoord te gaan met vermelding op social media en in andere UNIZO communicatie.  

Artikel 3 Verloop van de wedstrijd 

Fase 1: Deelnemers sturen een email aan start [at] unizo.be

waarin ze de volgende zaken vermelden: 

  • Als onderwerp: Online Starterscongres wedstrijd 

  • Voor- en achternaam + telefoonnummer 

  • Wat hun ondernemersidee is 

  • Waarom zij het Traject Starten zouden moeten winnen 

  • Van welke provincie ze komen 

Fase 2: In de week na het Online Starterscongres wordt voor de deelnemende emails die voldoen aan de voorwaarden (gecontroleerd door de jury) een elektronische trekking opgezet. Dit betekent dat een computer via een softwareprogramma de winnaar willekeurig zal aanduiden.    

Fase 3: Bekendmaking van de winnaar uiterlijk op 4 november 2022. Via een persoonlijk bericht aan de winnaar. Ook via UNIZO social media en andere communicatie. 

Artikel 4. De jury 

De jury is onafhankelijk en wordt aangeduid door de Organisatie. Deze jury heeft het recht de correctheid van de verstrekte gegevens te controleren of te laten controleren. De jury kan aanvullende informatie vragen of laten vragen aan de deelnemer of aan andere instellingen belast met de registratie van bedrijfsgegevens. Tegen de samenstelling of de beslissingen van de jury is geen beroep mogelijk. De jury is evenmin verantwoording verschuldigd ten aanzien van haar beslissingen.  

De jury maakt de selectie van emails die voldoen aan de voorwaarden, de trekking zal elektronisch gebeuren. 

Artikel 5. Winnaar 

De winnaar ontvangt een gratis Traject Starten ter waarde van 175 euro (incl. btw). Het Traject Starten is op te starten in overleg met de UNIZO coaches, maar binnen de termijn van drie maanden (uiterlijk februari 2023).

Met dank aan onze partners